1 % dla OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w swojej działalności kierowała się szczytnymi ideami służenia społeczeństwu i niesienia pomocy poszkodowanym, współtworzy nowoczesne oblicze polskiego pożarnictwa i podejmuje nowe zadania ratownicze.
Społeczeństwo docenia udział strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych w gaszeniu pożarów, usuwaniu skutków powodzi i innych klęsk żywiołowych oraz udzielaniu pomocy ofiarom wypadków drogowych. Nie jest przypadkiem, że w badaniach opinii społecznej strażacka działalność zyskuje największe uznanie.
Strażacy ochotnicy to ludzie wykonujący różne zawody, którzy strażacką służbę pełnią społecznie. Są lepiej przygotowani aniżeli ogół obywateli do niesienia pomocy poszkodowanym, dzięki czemu mogą jej udzielić zanim na miejscu zdarzenia pojawią się profesjonalni ratownicy. To ważne, ponieważ o pomyślnych efektach działań decyduje czas, w jakim zostały rozpoczęte.
Aby nieść pomoc strażacy ochotnicy muszą posiadać sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów i prowadzenia działań ratowniczych oraz odzież i wyposażenie chroniące ich podczas akcji.
Od 01 stycznia 2005r. każdy uzyskujący przychody w roku 2008 może wesprzeć organizację pożytku publicznego przekazując na jej rzecz 1 % podatku obliczonego zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 Apelujemy do wszystkich strażaków, działaczy, przedsiębiorców, sympatyków OSP, do członków ich rodzin i znajomych o udzielenie tej formy wsparcia OSP FAŁKOWICE przekazując 1% Waszego podatku.
Uzyskiwane środki finansowe będą przeznaczone na zakup sprzętu pożarniczego oraz na działalność zapewniającą poprawę ochrony przeciwpożarowej.

Kreator stron internetowych - strona bez programowania