Interwencje

15.08.2012r.

O godzinie 12:45 dostaliśmy zgłoszenie, że pomiędzy miejscowościami Fałkowice i Domaradz palą się trawy. Po dotarciu na miejsce zastaliśmy pożar na niewielkiej powierzchni i szybko go ugasiliśmy.

OSP Fałkowice GBM 2,5/16 STAR

09.08.2012r.

O godzinie 15:45 zostaliśmy zadysponowani do pożaru budynku gospodarczego w miejscowości Kozuby. Nasze działania polegały na rozwinięciu lini gaśniczych i podowania prądów wody na objęty ogniem budynek. W akcji łącznie udział brało 7 zastępów straży pożarnej:

OSP Fałkowice GBM 2,5/16 STAR
OSP Domaradz GCBA 6/32 JELCZ
OSP Domaradzka Kuźnia GBM 2.5/8 STAR
OSP Pokój GBA 2,5/16 Mercrdes - BENZ
OSP Lubnów GBM 2,5/8 STAR
OSP Zawiśc GBM 2,5/16 STAR
JRG Namysłów GBA 2,5/16 STAR - MAN

20.06.2012r.

O godzinie 22:05 zostaliśmy zadysponowani do płonącego budynku w miejscowości Fałkowice. Nasze działania polegały na rozwinięciu lini gaśniczej, oświetleniu terenu, wejściu do budynku w aparatach powietrznych i udzieleniu pomocy poszkodowanemu. Na szczeście były to tylko manewry zorganizowane przez KP PSP Namysłów. W akcji łącznie brały udział 2 zastępy straży pożarnej:

OSP Fałkowice GBM 2,5/16 STAR
OSP Domaradz GCBA 6/32 JELCZ

29.04.2012r.


O godzinie 11:00 zostaliśmy zadysponowani do usunięcia wiatrołomu na drodze powiatowej Fałkowice - Osiek.


OSP Fałkowice GBM 2,5/16 STAR


24.04.2012r.

O godzinie 19:00 dostaliśmy zgłoszenie, że między miejscowościami Zbica - Pieczyska palą się nieużytki. Po przybyciu na miejsce rozwineliśmy jedną linie gaśniczą i przy pomocy tłumic i łopat ugasiliśmy pożar. Spaleniu uległo ok 1 ha nieużytków. Nasze działania trwały około 45 minut. W akcji łącznie brał udział jeden zastęp straży pożarnej:

OSP Fałkowice GBM 2,5/16 STAR

14.04.2012r.

O godzinie 14:20 dostaliśmy zgłoszenie, że w miejscowości Osiek - Zorzów pali się trawa. Po dotarciu na miejsce okazało się, że ogień jest już w uprawie leśnej i poprosiliśmy o wsparcie kolejnych jednostek. Nasze działania polegały na zbudowaniu lini gaśniczej i gaszenia bezpośrednio młodnika. Po problemach z dojazdem i ugrzęźnięciu w błocie, wykorzystaliśmy pompę szlamowa pobierając wodę z pobliskiego rowu i podawaniu jej bezpośrednio do lini gaśniczej. Nasze działania trwały 2 godziny. Spaleniu uległo ok. 1ha łąki i 1ha młodnika. W akcji łącznie brało udział 9 zastępów straży pożarnej:

OSP Fałkowice GBM 2,5/16 STAR
OSP Domaradz GCBA 6/32 JELCZ
OSP Pokój GBM 2,5/8 STAR
OSP Domaradzka Kuźnia GBM 2,5/8 STAR
OSP Zawiść GBA 2,5/8 STAR
OSP Lubnów GBM 2,5/8 STAR
OSP Dąbrowa GBM 2,5/8 STAR
OSP Siemysłów GBM 2,5/16 STAR
JRG Namysłów GBA 2,5/16 STAR - MAN 

19.03.2012r.

O godzinie 20:20 zostaliśmy zadysponowani do pożaru trawy w miejscowości Kozuby. Nasze działania polegały na ugaszeniu pożaru przy pomocy łopat i tłumic. W akcji łącznie brał udział jeden zastęp straży pożarnej:

OSP Fałkowice GBM 2,5/16 STAR

17.03.2012r.

O godzinie 14:25 jednoska OSP Fałkowice została zadysponowana do pożaru nieużytku w miejscowości Żabieniec. Nasze działania polegały na zbudowaniu jednej lini gaśniczej i przy pomocy tłumic dogaszeniu pogorzeliska. W akcji łącznie brały udział 2 zastępy straży pożarnej:

OSP Fałkowice GBM 2,5/16 STAR
OSP Domaradz GCBA 6,32 JELCZ.

2012r.

Statystyka wyjazdów do akcji ratowniczo - gaśniczych za rok 2011.

* Wyjazdy ogółem  ( 20 ) :

-  Pożary ( 16 ) :

-   pożary nieużytków ( 9 )

-   pożary lasów ( 5 )

-   pożary budynków ( 2 )

-  Miejscowe zagrożenia ( 3 )

-  Ćwiczenia ( 1 )


 * Akcje prowadzone :

-  na terenie gminy ( 19 )

-  poza terenem gminy ( 1 ) – Akcja ratowniczo – gaśnicza w zakładzie DIEHL w Namysłowie    ( ćwiczenia)

 

* Ilość wyjazdów poszczególnych druchów:

-  Czerniawski Waldemar ( 14 )

-  Paluch Mateusz ( 11 )

-  Czerniawski Roman ( 11 )

-  Arendarski Krzysztof ( 10 )

-  Pękalski Grzegorz ( 10 )   

-  Stiler Konrad ( 8 )

-  Tomczyk Zdzisław ( 8 )

-  Paluch Konrad ( 7 )

-  Naszkiewicz Grzegorz ( 7 )

-  Szewczyk Mateusz ( 6 )

-  Baraniak Andrzej ( 3 )

-  Szetela Krzysztof ( 3 )

-  Klimas Marcin ( 3 )

-  Tomczyk Jacek ( 3 )

-  Galasiński Marian ( 3 ) 


02.12.2011r.

O godzinie 14:40 jednostka OSP Fałkowice została zadysponowana do pożaru lasu w miejscowości Kozuby. Po dotarciu na miejsce okazało się, że pożar jest już opanowany a nasze działania polegały na dogaszeniu pogorzeliska. W akcji brały udział łącznie trzy zastępy straży pożarnej:

OSP Fałkowice GBM 2,5/8 STAR 
OSP Pokój GBA 2,5/16 Mercedes 
OSP Domaradz GCBA 6/32 JELCZ

12.11.2011r.

O godzinie 6:30 dyżurny PSK Namysłów przekazał nam informację, że zespół ratownictwa medycznego w miejscowosci Fałkowice prowadzi reanimację osoby, która utraciła fynkcje życiowe w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Przed przybyciem na miejsce zdarzenia naszego zastępu, lokatorzy ugasili palącą się wersalkę przy użyciu wiader z wodą oraz ewakuowali poszkodowanego w miejsce bezpieczne. Niestety mimo intensywnej reanimacji lekarz stwierdził zgon młodego mężczyzny. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przewietrzeniu pomieszczeń, a następnie dokonaniu pomiaru na obecność tlenku węgla (wynik negatywny 0 ppm.). Pozostałe dwie osoby zamieszkujące ten budynek nie doznały uszczerbku na zdrowiu. W akcji brały udział łącznie dwa zastępy straży pożarnej:

OSP Fałkowice GBM 2,5/8 STAR 
JRG Namysłów GBA 2,5/16 - StarMan

28.09.2011r.

O godzinie 12:30 jednostka OSP Fałkowice została zadysponowana do zabezpieczania wycinki połamanych konarów drzew. W akcji brały udział łącznie dwa zastępy straży pożarnej:

OSP Fałkowice GBM 2,5/8 STAR
JRG Namysłów SHD 25 - Man

29.06.2011r.

O godzinie 11:40 nasza jednostka została zadysponowana do pożaru hali magazynowo-produkcyjnej w zakładzie DIEHL w miejscowości Namysłów. Na szczęście były to tylko ćwiczenia organizowane przez KP PSP w Namysłowie.


03.06.2011r.

O godzinie 15:00 nasza jednostka została zadysponowana do pożaru lasu obok miejscowośći Pokój. Nasze działania polegały na utworzeniu jednej lini gaśniczej, ugaszeniu ognia a następnie dogaszaniu pogorzeliska. W akcji łącznie brało udział 5 zastępów straży pożarnej: OSP Fałkowice, OSP Domaradz, OSP Pokój x 2 oraz JRG Namysłów.

22.05.2011r.

O godzinie 16:25 zostaliśmy zadysponowani do pożaru lasu w miejscowości Lubnów - Kopalina. Nasze działania polegały na zasileniu istniejącej już lini gaśniczej i zbudowaniu nowej. Spaleniu uległo ok 1,5 ha lasu. W akcji uczestniczyło lącznie 8 zastępów: OSP Fałkowice, OSP Domaradz, OSP Zawiść, OSP Lubnów, OSP Domaradzka Kuźnia, OSP Pokój x 2, JRG Namysłów oraz samolot Dromader, który wykonał jeden zrzut wody.
Kreator stron internetowych - strona bez programowania